کلمه کلیدی را وارد کنید

زندگی را آسان کن...
زندگی را آسان کن .... Make easy life
سروش پلاستیک
حامی طبیعت

گالری محصولات

پیاله فیروزه / قاشق بستنی لوکس 2
دیس فیروزه / چنگال شوکا/ کارد تابان/ چنگال تابان
کاسه فیروزه /قاشق مرجان
لیوان فیروزه / قاشق بستنی مینا بلند
کافه پرنیا بلند
سه پایه پیتزا/ پیش دستی مرجان
لیوان فیروزه / پیش دستی مرجان
پیاله فیروزه / کاسه فیروزه
کارد نگین / چنگال نگین
کافه پرنیا بلند / پیاله فیروزه
پیش دستی فیروزه / کارد استیک
کارد مرجان / چنگال مرجان / پیش دستی مرجان
پیش دستی مرجان / کارد و چنگال هما
قاشق فیروزه / پیاله فیروزه / لیوان 220 فیروزه
لیوان فیروزه / قاشق بستنی سری لوکس
 
بستنی لوکس ۱
بستنی لوکس ۲
بستنی لوکس ۳
بستنی مینا بلند
بستنی مینا کوتاه
کافه البرز
کافه دنا
بستنی رویا کوتاه
کافه پرنیا کوتاه
کافه پرنیا بلند
کافه زرین بلند
قاشق آذین
قاشق تابان
قاشق نوین
قاشق نگین
چنگال آذین
چنگال تابان
چنگال نوین
چنگال نگین
چنگال شوکا
چنگال فیروزه
قاشق فیروزه
چنگال هما
قاشق هما
کارد استیک
کارد تابان
کارد نوین
کارد نگین
کارد فیروزه
کارد هما
بشقاب مرجان
بشقاب فیروزهکیفیت جهانی

کیفیت بالای محصولات امکان صادرات به کشورهای اروپایی برای ما را فراهم آورده است.

تنوع محصولات

تنوع محصولات مختلف ظروف یکبارمصرف تمام نیازهای خانواده را پوشش می دهد.

منشوراخلاق حرفه ای

اخلاق حرفه ای در تمام حوزه های کاری سرلوحه عملکرد شرکت سروش پلاستیک است.

افق های روشن

اخذ گواهینامه های جدید و بهبود مداوم کیفیت محصولات آینده روشنی را برای ما رقم می زند.

گواهینامه ها و مجوزهای اخذ شده

سروش پلاستیک حامی طبیعت ، برای دریافت کاتالوگ دیجیتال محصولات کلیک کنید.

کاتالوگ