کلمه کلیدی را وارد کنید

افزایش صادرات در سال ۱۳۹۶

افزایش صادرات در سال ۱۳۹۶

با توجه به بازاریابی صورت گرفته و همچنین افزایش تولید ناشی از راندمان در 6 ماهه دوم سال 1396 صادرات شرکت سروش پلاستیک افزایش چشمگیری داشت . به نحوی که سهم فروش صادراتی محصولات سروش پلاستیک در سال 1396 بیش از 80 درصد کل فروش شرکت بوده است .

ارسال نظر